OPORTUNITATI OFERITE DE MEDIUL DE AFACERI DIN ZONA ORASULUI HATEG

*         OG 27/1996 si Legea 33/1996  - se acorda o reducere de 50% a impozitului pe cladiri la persoanele fizice, si se face o reducere din impozitul pe profit in cazul societatilor comerciale in situatia in care se fac investitii cu creare de noi lucuri de munca.

*         OG. 24/1998 si Legea 20/1999 privind regimul zonelor defavorizate:

 - Scutirea de taxe vamale si TVA pentru masini si utilaje, instalatii si echipamente , know-how si alte bunuri amortizabile care se importa in vederea efectuarii si derularii investitiilor in zona

- Scutirea de la plata taxelor percepute pentru modificarea destinatiei sau scoaterea din circuitul agricol a unor terenuri destinate realizarii investitiei.

 

   In  afara  acestor  facilitati  oferite  de  lege,  Consiliul  local Hateg  ofera  celor  care  doresc  sa  investeasca  in  zona  Hategului  terenuri  gratuite  si  scutirea  de  la  plata  impozitelor  si  taxelor  pe  o  perioada  de  5  ani .