BIROU ACHIZITII PUBLICE SI

PROECTE EUROPENE

   

Biroul Achizitii Publice si Proecte Europene are

urmatoarele  atributii :

 

 

 

    

     -   Intocmirea documentatiei necesare realizarii licitatiilor, care au

           loc in vederea atribuirii lucrarilor catre diferiti constructori

     -     Prezentarea ofertelor pe site-ul de licitatii publice SEAP

     -     Verificarea documentatiilor si actelor depuse

     -     Intocmire caiete de sarcini

-    Identificarea  de  programe  care  acorda  asistenta  financiara  pentru  Administratiile  locale

-    Scrierea  de  proiecte  pentru  finantarea  de  lucrari  de  infrastructura , dotarea  cu  tehnica  de  calcul ,  servicii sociale

-    Intocmirea  de  rapoarte  si  centralizari  de  date  pentru  structurile  ierarhice  superioare

-    Asigurarea  legaturilor  si  realizarea  de  parteneriate  cu  Birouri  similare  de  la  Consiliul  Judetean  , Prefectura  si  din  judet  pentru  realizarea  de  proiecte  commune

-    Asigurarea  coresponspondentei  si  legaturilor  pentru  Asociatia  Intercomunala  “ Tara Hategului “ si  cu  Asociatiile  si  Primariile   din  Franta  si  Germania  asociate  cu  Primaria  Hateg 

-    Asigurarea  de  consultanta  Primariilor  din  Tara Hategului  pentru  identificarea  de  programe  de  finantare

 

 

    Persoane  de  contact  : 

               

                          Sef birou: - ing.             Prejban Sabin

 

 

                                           - psih.           Bogdan Tabita

                                           - ing.             Ciopeica Melania

                                           - ing.             Fortiu Marinela

                   

                  mail :    eurohateg@yahoo.com

Text Box: PRIMARIA ORASULUI HATEG