JURIDIC - CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 

 

 

 

 

 

 

Persoane de contact:

 

 

 

 

 

           PASCONI VALENTIN  - JURIST

 

           ONICA ADRIAN          - JURIST

 

Atributii:

           - Reprezentarea si apararea intereselor Autoritatii            Administratiei Publice Locale, Primariei si Consiliului            Local in fata instantelorde judecata.

           - Redactarea cererilor de chemare in judecata,            intampinari, cereri neconventionale, precizari de actiuni si            concluziiscrise pe care le adreseaza instantelor            judecatoresti.

           - Acorda sprijin compartimentelor din cadrul aparatului            propriual Consiliului Local, serviciilor si institutiilor            publice de interes local, in vederea interpretarii si aplicarii            corecte si unitare ale prevederilor legale.

           - Intocmeste registrul cauzelor aflate pe rolul            instantelor de judecata si urmareste modul de rezolvare a acestora.

- Avizeaza pentru legalitate contractile economice si contractile

 

Text Box: PRIMARIA ORASULUI HATEG