Persoane de contact:

           NALATAN  CORNELIA

           OPRUT ANDREIA

           

 

Atributii:

 

           - Asigurarea accesului la informatiile de interes public,            care se face din oficiu sau la cerere.

           - Indrumarea solicitantilor catre persoanele sau            institutiile competente in rezolvarea cererilor si            solicitarilor.

           - Registrului de audiente la primar si viceprimar

           - Registrul privind accesul la informatiile de interes public

           - Dosarul privind transparenta decizionala in administratia            publica

           - Dosarul actelor normative si legislatia specifica in            vigoare

           - Actualizarea bazei de date privind datele din toate            compartimentele

           - Asigurarea accesului la informatii si reducerea timpului            de asteptare a cetateanului pentru rezovarea solicitarilor            de informatii.

 

 

RELATII CU PUBLICUL 

SECRETARIAT - PROTOCOL

Text Box: PRIMARIA ORASULUI HATEG