ACORDUL PRIMARULUI

(Autorizatia de functionare)

 

 

 

 

Acte necesare:

 

           - Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului (copie);

           - Anexa la Certificatul de Inregistrare la R.C. (copie)

           - Contractul de spatiu (copie)

           - Chitanta de achitare a taxei pt. autorizatie.

DOCUMENTE ELIBERATE DE 

COMPARTIMENTUL CONTROLUL COMERCIAL