Text Box: PRIMARIA ORASULUI HATEG

 

ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA  -

 - REGISRUL AGRICOL - ARHIVA  SI  LIBARA  INITIATIVA

 

          

       

 

 

Persoana de contact:

 

 

                      MARTINESC MONICA                            

              

 

           Atributii:

           - Redactarea si dactilografierea dispozitiilor primarului;

           - Inregistrarea si evidenta dispozitiilo primarului si            comunicarea cu Institutia Prefectului;

           - Intocmirea dosarelor pentru sedintele de consiliu;

           - Pastrarea Monitoarelor Oficiale ale Romaniei

 

             In relatia cu cetatenii:

             - Atributii de autoritate tutelara:

                      -  Propuneri pentru instituirea curatelei pentru minori;

                      -  Propuneri pentru instituirea tutelei.            

           - Intocmirea sesizarii de deschidere a succesiunii;

           - Eliberarea adeverintei de premtiune pentru vanzarea            terenurilor extravilan.

    Persoane  de  contact :

 

 

          LEAT  ELENA

 

          BILDEA  DANIELA

 

 

 

    Atributii :  Completarea  si  tinerea  la  zi  a  registrului  

                      agricol pentru 

 

                           -  gospodarii ale populatiei din oras

                           -  unitati cu personalitate juridical

                         

 

         

 

      Persoana de contact :

     

 

        PETRIC  LUCIA

 

 

 

 

     Atributii :  Evidenta  arhivei  si  eliberarea  autorizatiilor  pentru  Perosoane  Fizice  Autorizate