CERTIFICAT DE  PRODUCATOR

Acte necesare:

           - Actul de identitate a titularului de gospodarie si a membrului de            familie;

           - Chitanta cu achitarea c/v taxei 

           Certificatul se elibereaza pe an agricol 01 iulie - 30 iunie.

TRANSCRIEREA  PROPRIETATII ANIMALELOR

Acte necesare:

           - Biletul de adeverire a proprietatii animalelor;

           - Chitanta cu achitarea c/v taxei

 

BILET DE ADEVERIRE A PROPRIETATII ANIMALELOR

Acte necesare:

           - Actul de identitate a titularului de gospodarie si a membrului de            familie;

           - Chitanta cu achitarea c/v taxei 

 

Nota:   proprietarul trebuie sa declare efectivul de animalepe care-l detine in gospodarie in termenul legal.

ADEVERINTA PRIVIND SUPRAFATA DE TEREN AGRICOL SI EFECTIVUL DE ANIMALE

Acte necesare:

           - Actul de identitate a titularului de gospodarie si a membrului de            familie pentru care se solicita actul;

           - Chitanta cu achitarea c/v taxei 

 

Nota:   - terenul trebuie sa figureze in Registrul agricol

           - solicitantul trebuie sa aiba domiciliul in orasul Hateg.

INSCRIEREA IN REGISTRUL AGRICOL

Acte necesare:

           - Actul de identitate a titularului de gospodarie si a membrilor familiei;

           - Titlul de proprietate;

           - Contract de cumparare, act de donatie sau testament autentificat la            Notarul public;

           - Extras de Carte funciara sau contract de arendainregistrat la Primaria            orasului Hateg.

 

DOCUMENTE ELIBERATE DE 

COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL