ADEVERINTA CU PRIVIRE LA SPATIUL LOCATIV

Acte necesare

           Copie dupa actul de proprietate

           Cerere tip

           Taxa timbru

AVIZ PENTRU AUTORIZAREA COLECTARII DESEURILOR INDUSTRIALE RECICLABILE

Acte necesare

           Cerere tip  (se completeaza la sediul biroului);

           Dovada de spatiu;

           Autorizatie de mediu;

           Aviz de la Directia Sanitara Publica;

 

CONTRACT DE INCHIRIERE PENTRU SPATII

Acte necesare

           Cerere tip  (se completeaza la sediul biroului);

           Copie dupa actul de identitate a titularului;

           Copii dupa Certificate de nastere pt.copii;

           Acte din care sa rezulte venitul familiei

 

DOCUMENTE ELIBERATE DE  COMPARTIMENTUL

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT