STABILIREA IMPOZITULUI PE CLADIRI SAU TERENURI

 

Acte necesare

 

           - Actul de dobandire

           - Extras de carte funciara

 

STABILIREA TAXEI PE MIJLOACE DE TRANSPORT

 

Acte necesare

 

           - Actul de dobandire (copie si original);

           - Cartea de identitate a mijlocului de transport;

           - Actul de identitate a proprietarului;

           - Act vamal (in cazul mijloacelor de transport aduse din strainatate);

           - Traducerea actului de dobandire;

           - Fisa de inmatriculare completata de solicitant

           - Cod unic de inregistrare (CUI) de la Registrul Comertului (pt.            personae juridice.

CERTIFICATUL  FISCAL

 

Acte necesare

 

           - Cerere tip  (se completeaza la sediul biroului de impozite si taxe locale

           - Taxa timbru

DOCUMENTE ELIBERATE DE

 COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE