ALOCATIA FAMILIALA COMPLEMENTARA

Acte necesare:

           - Cerere (formular tip pus la dispozitie de compartiment, completat de                                  solicitant);

           - Copie livret de familie, completat la zi;

           - Adeverinta de venit net realizat de membrii familiei in luna anterioara            inregistrarii cererii (salarii, somaj, pensii, alocatii de hrana, venituri din            agricultura, venituri din activitati libere, etc.)

           - Adeverinta scolara privind frecventa la cursuri (pentru elevi);

           - Copie acte de identitate a tuturor membrilor familiei si copia            certificatului de nastere a copiilor;

           - Act doveditor pentru structura familiilor monoparentale (certificate de            deces, sentinta de divort, etc.)

PLASAMENT FAMILIAL

Acte necesare:

           - Cerere a familiei ocrotitoare;

           - Acte identitate ale tuturor membrilor familiei ocrotitoare;

           - Adeverinte medicale a tuturor membrilor familiei ocrotitoare;

           - Adeverinte de venituri (salarii, pensii, alte venituri) ale familiei            ocrotitoare;

           - Certificatul de nastere pentru copilul pentru care se instituie masura            de olasament;

           - Consimtamantul scris al parintilor naturali pentru instituirea masurii            de plasament;

           - Copie acte de identitate a parintilor naturali;

           -Ancheta sociala favorabila, semnata de autoritatea tutelara.

ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

Acte necesare:

           - Cerere (formular tip pus la dispozitie de compartiment, completat de                       solicitant);

           - Copie act de identitate reprezentant legal;

           - Copie certificate de nastere copil.

DOCUMENTE ELIBERATE DE 

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA